Risicomanagement methodieken die RISKID ondersteunt

De flexibiliteit in RISKID zorgt ervoor dat onze software alle gangbare risicomanagement methodieken ondersteund, alsook de standaard die uw organisatie hanteert. Zij het ISO 31000, RISMAN, COSO, INK-model, FMEA, HSSE, PRINCE2 of Solvency II. RISKID is makkelijk in te stellen zodat het optimale ondersteuning biedt in de vele RM methodieken en werkwijzen.

ISO 31000

ISO 31000 risk management guidelines ISO 31000 is organized into three...

RISMAN-methode

RISMAN methode voor risicomanagement Het doel van risicomanagement is om besluitvormers...

HSSE – Health, Safety, Security & Environment

In de zogenaamde “High Reliability Organizations (HRO’s)”, zoals bouw sector, haven...

COSO

Het Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), het...

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

FMEA, ook wel faalwijzen- en gevolgenanalyse genoemd, onderzoekt het gevolg van...

Solvency II

De Solvabiliteit II-richtlijn (kortweg Solvency II) is een Europese richtlijn die...

PRINCE2

PRINCE2 een gestructureerde methode voor projectmanagement. Deze methode is gericht op...

INK model

Het INK model is een managementmodel voor het balanceren tussen de...

Integriteitsrisico’s

Elke organisatie kent zijn specifieke integriteitsrisico’s, afhankelijk van zijn taken, werkprocessen,...

Risk Governance

Risk Governance is een vorm van risicobenadering waarin netwerken en de...

Businessmodel methodiek

In de basis is een business model een methode voor het...