RISKID RISKID

RISMAN-methode

RISMAN methodiek

RISMAN is een beproefde methodiek die zeker binnen de infrastructurele wereld, maar ook steeds meer daarbuiten, inmiddels breed bekend is. De RISMAN-methode is een methode voor risicomanagement die van oorsprong is ontwikkeld voor projecten. Echter is deze methode daarnaast ook geschikt voor organisaties en programma’s. Dit komt doordat met de risicoanalyse duidelijk wordt welke risico’s kunnen optreden. Vervolgens kan de projectmanager aan de hand daarvan (beheers)maatregelen treffen. Hiermee wordt het effect van de (beheers)maatregelen regelmatig beoordeeld en de risico’s opnieuw geïnventariseerd. Met behulp van de RISMAN-methode, een methode voor risicoanalyse die inmiddels al in veel infrastructuurprojecten en ICT-projecten is toegepast, krijgt een projectmanager inzicht in de belangrijkste risico’s voor zijn project. De RISMAN-methode past in zijn geheel in de RISKID tool en kunt u zien op onze productpagina.
Meer informatie

RISMAN methodiek

Figuur 1: stappen in het risicomanagementproces

De RISMAN-methode bestaat uit vier stappen: het vaststellen van het doel, het in kaart brengen van de risico’s, het vaststellen van de belangrijkste risico’s en tenslotte het in kaart brengen van de (beheers)maatregelen. Bij het uitvoeren van een analyse gebruikt men een aantal hulpmiddelen zoals een risicomatrix en RISMAN-brillen. Met behulp van deze brillen wordt het project beschouwd vanuit de volgende invalshoeken, zodat een integraal risico beeld wordt verkregen:

– Organisatorisch
– Financieel/economisch
– Politiek/bestuurlijk
– Technisch
– Juridisch/wettelijk
– Geografisch/ruimtelijk
– Maatschappelijk

De risicomatrix en RISMAN-brillen zijn gemakkelijk in te stellen door de gebruiker. Daarnaast ondersteunt RISKID alle stappen die hierboven genoemd zijn voor het risicomanagement proces. Vervolgens voegt RISKID nog een extra dimensie toe, namelijk het menselijke aspect. In alle stappen staat de mens centraal, zowel technisch door de gebruiksvriendelijkheid als procesmatig door het ondersteunen van de menselijke interactie in het goede gesprek. Daarom wordt RISKID bij veel infrastructurele projecten en ingenieursbureaus op die manier gebruikt.

Meer weten?

Plan een demo in en we laten u zien hoe wij de RISMAN methodiek op een praktische en eenvoudige manier ondersteunen met RISKID.
Vraag een demo aan

Terug naar overzicht >>