RISKID met Mark Rutte op handelsmissie China


RISKID had het voorrecht om samen met minister-president Rutte en staatssecretraris Mansveld mee te reizen op handelsmissie naar China. De missie stond in het teken van de verdere versterking van de economische banden tussen Nederland en China.

Deze handelsmissie heeft er toe geleid dat RISKID in juli van dit jaar een Research and Development Centre gaat openen in Wuxi, een voorstad van Shanghai. Dit Research and Development Centre past uitstekend binnen het plan om RISKID internationaal verder uit te rollen. “China is immers een land dat snel transformeert op veel verschillende gebieden”, aldus Edwin Beumer van RISKID.

Product Directeur Mike Zhu van RISKID voegt hieraan toe: ”Dit is een unieke kans om de kennis die we afgelopen jaren hebben opgedaan om te zetten in nieuwe producten en diensten voor onze klanten. Op dit ogenblik zijn we dan ook bezig om ons team verder uit te breiden om zo de roadmap die we voor ogen hebben te realiseren. De eerste contracten zijn getekend en deze bieden een uitstekend fundament om de komende jaren onze producten verder uit te bouwen en met slimme oplossingen te komen om het risicomanagement naar een volgend niveau te brengen waarbij de mens centraal staat.”

RISKID kijkt terug op een zeer geslaagde missie in China en heeft met veel bedrijven en organisaties mogen spreken die de filosofie van RISKID ontarmen. De komende periode richten wij ons, naast de ontwikkeling in China, op Engeland en Duitsland. Collaborative riskmanagement is ook in deze landen erg in opkomst. Steeds meer organisaties zijn ervan overtuigd dat de mens en communicatie een centrale rol spelen in risicomanagement.

Foto impressie:


Een theeset cadeau aan Mark Rutte


De matchmaking


De ondertekening


Het resultaat