HSSE – Health, Safety, Security & Environment

In de zogenaamde “High Reliability Organizations (HRO’s)”, zoals bouw sector, haven sector, chemische/nucleaire sector, etc. zouden werkgevers de gevaren op het werk op een gestructureerde wijze moeten identificeren en beheersen om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen, het zogenaamde HSSE domein. Voor dit doeleinde gebruikt men in deze sectoren over het algemeen Task Risk Assessments of Risk Inventory and -Evaluation.

Bij een TRA worden de veiligheidsrisico’s voor een specifieke taak of activiteit geïnventariseerd, gewogen en van beheersmaatregelen voorzien. Door op taakniveau een risicoanalyse uit te voeren kan men op een gedetailleerde niveau de veiligheidsaspecten van de taak analyseren en waar nodig actie ondernemen.

Bij APM Terminals, een wereldwijde container terminal operator, op Maasvlakte II is gebruik gemaakt van RISKID voor haar TRA’s. Deze nieuwe terminal is de meest technologisch geavanceerde container terminal in de wereld met vele geautomatiseerde apparaten die voor container handling zorgen. Het gebruik van de RISKID tool werd door 100% van de deelnemers, veelal Health Safety Security Environment (HSSE) managers, als zeer goed en gebruikersvriendelijk ervaren.

Terug naar overzicht >>