RISKID RISKID

FMEA – Failure Mode and Effects Analysis

FMEA, ook wel faalwijzen- en gevolgenanalyse genoemd, onderzoekt het gevolg van mogelijk falen op een product of op een proces om op voorhand constructieve of procesmaatregelen te treffen die dit mogelijk falen voorkomen, de kans verlaagt of de impact verminderen.


Figuur 1: stappen in FMEA.

Deze techniek wordt onder andere gebruikt in de zorg (ziekenhuizen). Men noemt het ook wel een prospectieve risico-inventarisatie (PRI). Bij het voorkómen van incidenten is het cruciaal dat voordat er iets mis gaat, risico’s al heel goed in beeld zijn en aangepakt kunnen worden. Het is een continu proces van risico’s identificeren, analyseren en beoordelen op het gebied van veiligheid. Met die gegevens worden maatregelen genomen om te zorgen dat die risicovolle momenten verkleind worden. Deze voortdurende aandacht voor risicovolle momenten in de zorgketen draagt bij aan het voorkomen van vermijdbare schade bij patiënten.

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen maken reeds gebruik van RISKID om risico-inventarisaties uit te voeren op hun zorgprocessen en medische technologie. Met RISKID wordt er efficiënt gewerkt met de tijd en worden alle stakeholders in de zorgketen (artsen, verplegers, staf, etc.) betrokken in de inventarisatie. Ten opzichte van de voorgeschreven methodiek in het VMS veiligheidsprogramma levert het werken met RISKID een tijdsbesparing op van meer dan 80% . Naast de enorme tijdsbesparing, verkrijgt men betere waardering van het proces en betere resultaten door de mogelijkheid veel meer mensen in het proces te betrekken en te bevragen.

Terug naar overzicht >>