RISKID RISKID
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide

Risico’s identificeren

Gezamenlijk inventariseren wij in RISKID de risico's die betrekking hebben op de gegevensverwerking. Onze security expert doet actief mee zodat u een compleet risicobeeld krijgt van uw privacy risico’s.

Risico’s beoordelen op kans en impact

De risico's worden geëvalueerd op kans en impact. De meningen op de risico's worden op deze manier snel verzameld en door het systeem verwerkt als input van het goede gesprek over de risico's.

Risico’s bespreken

RISKID verwerkt alle input van de deelnemers en geeft duidelijk aan welke risico's besproken moeten worden. Dit zijn de risico's waarover de deelnemers het niet met elkaar over eens zijn. Door dit te bespreken begrijpt men elkaars risicobeelden beter en verhoogt het risicobewustzijn. En daar gaat het om!

Bepalen beheersmaatregelen

Onder begeleiding van de security expert worden de maatregelen bepaald voor de top risico’s. We gaan ook gelijk de risico-eigenaren en actiehouders van de maatregelen bepalen.

Risicodossier

Het risicodossier, incl. het actieplan, komt direct uit het systeem. Doordat iedere stap onder begeleiding van onze security expert wordt gedaan, kunt u er zeker van zijn dat uw organisatie aan de regels van de AVG voldoet.